Gebruik je foto's om je tekst te ondersteunen,
Je geeft ze snel te veel belang.


Illustreer je onderwerp,
creëer naamsbekendheid van locatie of activiteit door middel van woorden.

Vergezel dan de beschrijving met een foto.


Misschien ondervind je dat je de neiging hebt om het tegenovergestelde te doen.


We zouden allemaal graag foto's op onze website willen plaatsen en vervolgens met een paar woorden hun aanwezigheid rechtvaardigen.
Dit is precies wat je wilt vermijden.


Laten foto's je niet afleiden van wat echt belangrijk is. 

De antwoorden op de vragen van je lezers. Er wordt vaak te veel waarde gehecht aan foto's en dat kan leiden tot misverstanden wanneer ze niet op een juiste manier worden gebruikt. 


Laat de tekst bepalen waar en hoe je een foto plaatst,

Voordat je een foto kiest en plaatst:

Te vaak beginnen we door een foto te plaatsen die we al hadden en maken tekst rond deze foto..

Vermijd het genereren van de inhoud van je site rond een foto.
Het is beter om je foto's te schieten, te organiseren en te plaatsen wanneer je klaar bent met het schrijven. Zo weet je wat de inhoud is die zij zullen illustreren.


Voor meer informatie over hoe je foto's kunt gebruiken: 

Bezoek onze Hulppagina die gaat over het typen blokken


Er zijn echter situaties waar de foto het onderwerp is. 

  • Als je een detail van een hotelkamer wilt laten zien. 
  • In een winkel e-commerce georiënteerde pagina.
  • Als je site over fotografie gaat.

Laat de foto's geen afbreuk doen aan de (geschreven) inhoud

Als ze zeggen dat een foto meer zegt dan duizend woorden, 

laat het dan de woorden van de lezer zijn, niet van jou...

Wanneer aanlokkelijke foto's worden gebruikt in de buurt van belangrijke informatie kan het lezers afleiden van wat je echt wilt dat ze meekrijgen. 


Beeld je het volgende in: Je hebt vijf foto's van bijzonder mooie bloemen uit je tuin naast een zeer klein stukje tekst staan. De lezers zien de bloemen, herkennen hun schoonheid en beslissen om jouw tuin te komen bezoeken. De kans is groot dat ze het stukje tekst missen waarin je waarschuwt dat deze bloemen zeer giftig zijn.
Dit is misschien een extreem voorbeeld maar het geeft een idee in hoe verre lezers foto's belangrijker achten dan dat je zou willen.

De les is om foto's spaarzaam te gebruiken en om het onderwerp nauwkeurig te illustreren.


___

Nu je de pagina's duidelijk georganiseerde en goed geïllustreerde hebt, is het tijd om

na te denken over hoe de lezers zich van de ene naar de andere pagina zal bewegen.